ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SILVER 50 INTERIOR GLOBAL WINDOW FILMS

SILVER 50 INTERIOR TECHNICAL SPECIFICATIONS  
THICKNESS OF FILM (MIL) / ΠΑΧΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1.5
% VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 55
% VISIBLE LIGHT REFLECTANCE / ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  24
% SOLAR TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ            43
% SOLAR REFLECTANCE / ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  24
% SOLAR ABSORBANCE / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ   33
% ULTRA VIOLET TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  <2
% TSER (TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED) / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 48     
% GLARE REDUCTION / ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΜΠΑΔΑΣ  39
SHADING COEFFICIENT / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 0.60