Κτηρίων 50

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

· απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας 37%
· αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας 10%
· διαπερατότητα ορατού φωτός 55%
· συντελεστής σκίασης 0,74
· συντελεστής U 0,95
· αποβαλλόμενη υπεριώδη ακτινοβολία 99%
· συνολική αποβολή ηλιακής ενέργειας 36%
· με αντιχαρακτική επίστρωση
· πάχος μεμβράνης 50 micra

Διαστάσεις ρολού: 1,52 x 30,46

Προϊόντα:  ΚΤΙΡΙΩΝ 50  ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΝΑ 70-50  ΚΤΗΡΙΩΝ  BLACK OUT

Αντηλιακή Αντιυπεριώδης Μεμβράνη